पृष्ठ:गुप्त-निबन्धावली.djvu/५९८

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


श्रीराम स्तोत्र अब आये तुम्हरी सरन “हारेके हरिनाम ।" साख सुनी रघुवंशमनि “निबलके बल राम ।।" जब लौं निजबल-मद रह्यौ सस्यो न गजको काम । निर्बल है जब हरि भज्यो धाये आधे नाम ।। छलबल करत कपीसको मिट्यो न नाथ कलेस । निबल है जब पद गहे भयो बालिको सेस ।। दीन सुदामाके किये छनमहँ कञ्चन धाम । दसरथ गति भई गीधकी जपत नाथको नाम ।। दीन होय आयो सरन खाय भ्रातकरि लात । कियो लङ्कपति अङ्क भरि रिपु दसमुखको भ्रात ।। पतिगन गुरुजन सब रहे अरु भरपूर समाज । नाथ न कोऊ रख सक्यो द्रुपदसुता करि लाज ।। आरत है जब तुम भजे हे कृपालु रघुवीर । दुःशासन निर्बल कियो ढाई गजके चीर ।। जपबल तपबल बाहुबल चौथो बल है दाम । हमरे बल एको नहीं पाहि पाहि श्रीराम ।। अपने बल हम हाथकी रोटी सकत न राख । नाथ बहुरि कैसे भरै मिथ्या बल करि साख ।। सेल गई बरछी गई गये तीर तरवार । घड़ी छड़ी चसमा भये छत्रिनके हथियार ।। जो लिखते अरि-हीय पै सदा सेलके अङ्क । झपत नैन तिन सुतनके कटत कलमको डङ्क ।। । ५८१ ।