पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष सप्तदश भाग.djvu/७३८

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


मीपांसा • अन्यकार अन्य नाम अन्धकार मन्यके नाम नोगमलाचार्य सहस्रकरिणी । रमट्टाचार्या । जैमिनिसून संक्षेप। नेलोपय मीमांसक । लोगाक्षिमास्कर • अर्थसंग्रह (काश्मीर कवि भसके समकालीन) (मुद्गलका पुत्र) यरदमूत्ति वाजपेयादि संशयनिर्णय दामोदर मीमांमानयविवेका. वरदराज मीमांसानपविवेकदीपिका लंफार। वल्लभाचार्य मीमांसासूतभाष्य देवनाथ ठाकुर अधिकरण कौमुदी

वाचस्पति मिश्र

न्यायकणिका अधिकरणसार (विधिवियेकटीका) नारायण तीर्थ भादृभाषा प्रकाशिका वसुदेव दीक्षित पामाथिमिध मोमासाकुतुहलवृत्ति [ मीमांसावात्तिक टीका, मीमांसान्यायरताकर पयोगह समर्थनप्रकार विश्वकर्मन् मीमांसावादार्थ मीमांसाका सार विश्वेश्वर भट्ट मीमांसा कुसुमाञ्जलि प्रभाकर गुर वृहतो मीमांसासूत्रभाष्य बेङ्कराचार्या मीमांसाका मकरन्द प्रभाकरमह मीमांसा नयवियेक घेङ्कटाध्यारिन विधिवय, परिवाण मोक्षयादमीमांमा घेदान्तनारायण अभिकरण चिन्तामणि भयनाथ मिश्र मीमांसानयविवेक ( मोमांसासून टोका): वैद्यनाथ (रामचन्द्रका पुर। न्यायविन्दु (जैमिनिसून रोका ) म्यायमालिका, भास्कर राय मत्वर्णलक्षणविचार शडर - विधिरसायनपण भास्कराचार्य लघुभास्करीय (नारायणभट्टके पुत्र) विधिरसायनदृरण मएडनमिश्र भावनाविवेक मीमांसायालप्रकाश . जैमिनीय न्यायमाला मीमांसानविवेक- विस्तार शादीपिका मुद्गलमट्ट भावनासंग्रह भावकल्पलता शङ्करविन्दुभट्ट चिन्त्यसंग्रहयाद मुरारि मिश्र अनत्यनिरुक्ति शङ्कर शुक्ल मोमांसामाप्रदीप पदुपनि पल्लभाचार्गहन मीमांसा शयरस्यामी मीमांसासूबभाग्य भायटोका (शायरमाध्य) रघुवीर मीमांसाकुतुहल शालिकनाथ मीमांसामाण्यटीका, प्रकरण गगराजाध्यरीन्द्र मीमांसापरिभाषा पशिकानयरत गययानन्द सरस्यतो न्यायायलीदीधिति, मीमांसा शिरोमणि भट्टाचार्ग याजपेयरहस्य स्तयक। श्रीनियासाचार्य जिनामाण राजनडामणि तन्त्रगिलामणि सत्यानन्दनी मीमांसाप्रकाशिका, अधि. रामटण 'घेदप्रकाश इलायुध मोमांसाशास्त्रसाम्य करण कौमुदी न्यायदर्पण। __सिया इसके अहातनाम अन्धकार रचित ये रामचन्द्रगह पिघियाद, मधिकरण- मोमांसा-प्रय प्रचलित हैं। यथा-धापरलमाला, माला। कर्मभेदयिचा, गुणगुण्यनेकशतियाद, गुणविधि, रामेश्वर गारतो विहारयापी (मुग्रहाण्यका पुत्र) गुरुमतसंक्षेप, तत्कतुन्याययाद, सत्यदीपनी, संम्व. माध्याचा