पृष्ठ:Antarrashtriya Gyankosh.pdf/४९५

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


हिन्दी अँगरेज़ी पर्याय पृष्ठ-स्ंख्य भूमध्यसागर Mediterranean Sea २५५ मजदूर दल Labour Party २५६ मध्ययुग Meideval Age २६३ मध्य योरप Central Europe " मनरो-सिद्धान्त Monroe Doctrine " मनोवैज्ञानिक युध्द-प्र्णाली Psychological Warfare २६५ मार्क्सवाद Marxism २७० माटेग्यू-चैम्सफर्ड-सुधार Montague-Chelmsford

             Reforms              २७२

फौजी शासन Martial Laws २७३ मास्को के मुकद्द्में Moscow Trials " मिन्टो-मार्ले-सुधार Minto-Morley Reforms २७४ मिस्त्र Egypt " मुक्त श्रर्थनीति Free Economy २७७ मुक्त बन्दरगाह Free Port " मुक्त व्यापार Free Trade " मुद्रा विनिमय Currency Exchange " म्युनिख-समभौता Munich Pact २८६ मैजिनो र्दुग-पक्तिं Maginot Line २८६ मैनशेविक Menshevik २६१ यहूदी Jew २६४ यरूशलमवाद Zionism २६७ युद्ध-पोत Battleship २६८ युद्ध-विरोधी आन्दोलन Anti-war Campaign " यूनान Greece ३०२ यू-बोट या पनडुब्बी U-Boat ३०५ रेशताग Reichstag ३०८